sunnuntai 23. lokakuuta 2011

Amerikan tauti


15.6.1887 Waasan Lehti no 48

Jurwassa helluntai-viikolla 1887

On kevät, ollaan toukokuun lopussa. Lehti on puhjennut puihin, ruoho on noussut maahan, linnut wisertävät metsissämme, kirjawat karja-laumat mylwivät nurmikolla, ahmien uutta maukasta ruohoa. Siis kaikesta näkyy, että suwi on woittanut talven wallan ja antanut waikutuksensa. Mutta onpa maamieskin kiirehtinyt jo kesätöittensä teossa, koska täällä meidän metsäisellä seudullammekin on jo ohrat ja kaurat kylwettynä ja paraikaa hääritään perunain istuttamisessa. Niin, jokainen on tietysti kokenut kyntää, kaivaa uutterasti, laittaa ojat leweämmät, kaiwaa kaksin wiemäreitä, laittaa lannan kaksinkerroin - mutta mistä, mahtaa keltä itse kukin satoa toivoa. Sillä "Etkö sinä jo pian lähde amerikkaan" kuulee tuon tuostakin kysyttävän toisiltaan ja onkin tuo - Amerikkaan lähtö-tauti jo ajanut tänneki metsän poikki, sillä sinne sitä lähdetään melkein kilwan kuka waan on mies saamaan 2-300 m. lainaksi, nyt en minä enää tee työtä Suomessa. Mikä lähtee pakoon asewelwollisuutta, mikä Suomen lakia ja pahain töittensä seurauksia, mikä taas lähtee laiskuuden, mikä ahneuden pakottamana ja näille kaikille woipi tuo o n n e n m a a antaa tyydyttävän päämaalin. Mutta mitäpä huolimmekaan, mokomista maansa hykijöistä waikka wähät rahammekin mukanaan riistäwät, hyödyttääkseen niillä, ja ruumiinsa woimilla, jonka toki saawat itse kärsiä, ulkomaan keinottelijoita, jääpä meille Suomi isäimme maa, ihanine kesineen, wiljawine peltoineen josta kyllä saamme, mitä tarwitsemme wieläpä ehkä jollekin a m e r i k k a la i s e l l e takaisintulo-ewäätkin kun waan tulon toiwomme taiwahasta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti